La vocació és avui! La missió cristiana és per al present! I cadascun de nosaltres està cridat —a la vida laical, en el matrimoni; a la sacerdotal, en el ministeri ordenat, o a la d’especial consagració— a convertir-se en testimoni del Senyor, aquí i ara.

Notícies

1 març 2024

Grup Samuel

1 març 2024

Grup Samuel

28 febr. 2024

Plans de Déu

23 febr. 2024

Vetlla de pregària per les vocacions

SEGUEIX-ME, unes trobades de discerniment vocacional per a nois per a conèixer i aprofundir en l’espiritualitat sacerdot

Contacta per més informació:
vocacions@arqbcn.cat