Vida laical

La vocació laical

El laïcat és la primera vocació a l’Església. Tots els batejats reben aquesta vocació al seu baptisme, una crida a viure la seva fe i el seu compromís cristià enmig de les circumstàncies ordinàries de la vida: a la feina, a la família, en les relacions humanes, en els problemes i dificultats, en el servei als altres.

La vida del fidel laic té com a objetiu conèixer i donar a conèixer la radical novetat cristiana que té el seu origen en el Baptisme. Els laics contribueixen a la missió de l’Església per la seva participació activa a la litúrgia, a l’anunci de la Paraula de Déu i a la catequesi. Però també, de manera especial, fent present Crist en les realitats ordinàries: el seu lloc és el món professional, social, econòmic, cultural i polític.

Pensant en els fidels laics, el papa Francesc convida tota l’Església a un “somiar junts” que es converteix en missió especial que impulsa a descobrir la riquesa del laïcat en la vida del Poble de Déu: “Heus ací un bonic secret per a somiar i fer de la nostra vida una bonica aventura. Ningú no pot batallar la vida aïlladament. (…) Es necessita una comunitat que ens sostingui, que ens ajudi i en la qual ens ajudem els uns als altres a mirar cap endavant. Que important és somiar junts!“.

Qui són els laics?

Tots els batejats a excepció dels que, en un moment donat, reben una altra crida del Senyor per a una entrega en un altre camí, o bé pel sagrament de l’orde o bé per una consagració religiosa.

Característiques de la vocació a la vida laical: