Consagrada

Vida consagrada

Què és la vida consagrada?

La vida consagrada és un estat de vida reconegut per l’Església; una resposta lliure a una crida particular de Crist, mitjançant la qual els consagrats es dediquen totalment a Déu i tendeixen vers la perfecció de la caritat, sota la moció de l’Esperit Sant. Aquesta consagració es caracteritza per la pràctica dels consells evangèlics. (Compendi, 192)

Així, la vida consagrada és un do de Déu a la seva Església arrelat en els exemples i ensenyaments de Crist. És viure els anomenats «consells evangèlics» predicats per Crist a l’Evangeli.

Quins són els consells evangèlics?

Els consells evangèlics són: la pobresa, la castedat i l’obediència. Tots els catòlics estan cridats a viure aquests tres consells però els que escullen viure la vida consagrada fan uns vots davant Déu per a viure’ls.

Mitjançant la professió dels consells evangèlics la persona consagrada no només fa de Crist el centre de la pròpia vida, sinó que es preocupa de reproduir en si mateix, en la mesura del possible, aquella forma de vida que escollí el Fill de Déu en venir al món. (Sant Joan Pau II, Vita Consecrata 16).

Així els consells evangèlics contribueixen molt a la purificació del cor i a la llibertat espiritual, estimulen contínuament el fervor de la caritat i, sobretot, com demostra l’exemple de tants sants fundadors, són capaços de fer el cristià més semblant a la vida virginal i pobre que Crist Senyor va escollir per a si i que va abraçar la seva Mare, la Verge.

La vivència d’aquests tres vots expressen la seva consagració total a Déu i són un model per a servir amb total disponibilitat:

Què aporta la vida consagrada?

A través de la vida consagrada els trets característics de Jesús —verge, pobre i obedient— són mostrats permanentment enmig del món, i la mirada de la humanitat és atreta vers el misteri del Regne de Déu que actua i que espera la seva plena realització al cel. 

Dins de la vida consagrada hi ha moltes famílies de religiosos i religioses i espiritualitats. Si penses que Déu et crida a aquesta vida busca alguna persona de vida consagrada que et pugui orientar. També ens pots contactar a través del mail: vocacions@arqbcn.cat

Amb la professió dels consells evangèlics al llarg dels segles mai no han mancat homes i dones que, dòcils a la crida del Pare i a la moció de l’Esperit, han escollit aquest camí d’especial seguiment de Crist, per a dedicar-se a Ell amb cor «indivís» (cf. 1 Co 7, 34). També ells, com els Apòstols, ho han deixat tot per a estar amb Ell i posar-se, com Ell, al servei de Déu i dels germans. D’aquesta manera han contribuït a manifestar el misteri i la missió de l’Església amb els múltiples carismes de vida espiritual i apostòlica que els distribuïa l’Esperit Sant, i per això han cooperat també a renovar la societat.

Alguns aspectes significatius de la vida consagrada: