Xarxa de Pregària

Preguem 24h per les vocacions

Prega per les vocacions a Barcelona

Saps que existeix una xarxa de pregària 24h per les vocacions de la nostra arxidiòcesi? Aquesta xarxa està promoguda pel cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona.

Preguntes i respostes

Una xarxa de persones pregant durant 24 h al dia per demanar al Senyor vocacions per a la nostra arxidiòcesi. Inscriu-te! Aquesta xarxa està promoguda pel cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona.

“Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors” (Mt 9, 38). Perquè és Jesús mateix que ens ho demana. La xarxa és una oportunitat per a dur-ho a terme.

Et compromets a pregar cada setmana al mateix torn durant l’estona que hagis decidit.

On
Pots fer-ho a casa, passejant, a la parròquia… On vulguis.

Com
Pots aprofitar algun moment de pregària habitual afegint la intenció per les vocacions: lectura de la Bíblia, Adoració al Santíssim, rosari en comunitat, Eucaristia…
O bé pots fer un forat al teu horari al llarg del dia, per exemple.

Com a comunitat podeu reservar diferents moments al llarg de la setmana. A més, us animem a oferir l’Eucaristia dels dijous per aquesta intenció i/o altres moments de pregària comunitària.

Cada dos mesos rebràs un butlletí per correu electrònic o postal amb la intenció d’alimentar aquest temps de pregària.

“La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats.”