La vocació

Què és la vocació? 

És la crida fonamental i innata que Déu fa a tots sense excepció a l’amor, a la santedat, a assemblar-nos a Ell. Perquè l’ésser humà va ser creat per amor a imatge i semblança de Déu (Gn 1,2), que és Amor (1Jn 4,16) i és cridat a l’amor.

«Ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió»

Dins d’aquest marc, Déu pensa en cada persona des de tota l’eternitat i crea cadascuna d’una manera única i irrepetible, amb uns dons i una missió específica que el realitza plenament.

«Abans que et modelés a les entranyes de la mare ja et vaig conèixer; abans de néixer ja et vaig consagrar.»

Cada creient ha de discernir el seu propi camí per a treure a la llum el millor de si tot descartant tot allò que no ha estat pensat per a ell.

«El Senyor ho demana tot, i el que ofereix és la vertadera vida, la felicitat per a la qual vam ser creats. Ell ens vol sants i no espera que ens conformem amb una existència mediocre, aiguada, liquada.»

Perquè a cadascun de nosaltres el Senyor ens elegí:

«perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls»

A aquesta crida de Déu és necessària la resposta lliure de l’home.  Així, la vocació és un misteri d’amor entre Déu que crida l’home amb amor i un home que respon lliurement i per amor.

Si no vols patir, no estimis; però si no estimes, ¿per a què vols viure?

Com puc descobrir la meva vocació?

La vocació pot ésser a la vida sacerdotal, a la vida consagrada o a la vida laical. Cadascuna d’elles es pot donar en diverses formes dins d’una enorme varietat de carismes o espiritualitats. Així existeix una multitud immensa de camins de tal manera que cadascú té el seu particular. Aquest encaixa de forma admirable amb la manera de ser de la persona, és l’encontre amb la veritat sobre un mateix i és el que dona sentit a la seva vida.

No existeix un mètode matemàtic per a descobrir la vocació; en aquest descobriment la llibertat i la maduresa juguen un paper important. A continuació donarem unes recomanacions que et poden ajudar a avançar en aquest discerniment:

Vocació sacerdotal

Vida consagrada

Vida laical